За нас

NET1 е водещ телекомуникационен оператор на територията на град София. Компанията има повече от 10 години опит в предоставянето на Интернет и Телевизия за домашни потребители, както и в разработването на интегрирани телеком решения за бизнес клиенти. 

NET1 изгражда и използва нова, собствена високоскоростна оптична мрежа за пренос на глас и данни и гарантира чиста преносимост на сигнала, надеждност и висока защита на данните. Активното оборудване на компанията отговаря на най-високите европейски стандарти за телекомуникационни технологии. От 2011 г. NET1 е и лицензиран оператор за предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги. 

В отношенията си с всеки клиент NET1 се стреми да изгражда дългосрочно сътрудничество, осигурявайки качествена и надеждна услуга, с гарантирани параметри и ниво на обслужване, гъвкава ценова политика и незабавна реакция при евентуални проблеми.

NET1 предоставя на своите клиенти решения от А до Я, включващи пълния спектър от комуникационни услуги, чрез които всеки получава пълноценно решение за всички свои потребности.

Кодекс за поведение на NET1
Антикорупционна политика на NET1
Кодекс за поведение на доставчиците на NET1

 

Номер 1 в категория телекомуникации, в престижната класация на SUPERBRANDS! 

Кариери

Call Center оператор в отдел Обслужване на клиенти

Описание на позицията:

 • Привличане на нови клиенти;
 • Комуникация с настоящи и бъдещи клиенти относно услугите, предлагани от компанията;
 • Организиране на данни;
 • Отчетност;
 • Предлагане на идеи и решения.

 

Изисквания към кандидата:

 • Минимум средно образование;
 • Отговорност към поставените задачи;
 • Комуникативност;
 • Организираност, креативност и умение за работа в динамична среда;
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
 • Владеенето на английски език също ще се счита за предимство.

 

Ние предлагаме:

 • Приятна работна атмосфера и условия на труд;
 • Възможност за интересна и динамична работа в екип;
 • Адекватно трудово възнаграждение и бонуси с постигнатите резултати;
 • Постоянно вътрешно фирмено обучение;
 • Допълнителни фирмени и социални придобивки;
 • Трудов договор;
 • Възможност за работа на смени с гъвкаво работно време.

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете актуално CV със снимка, като посочите позицията, за която кандидатствате. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Информацията, съдържаща се в изпратената от Вас автобиография (CV) съдържа Ваши лични данни – имена, телефон, електронна поща, степен на образование, лично и семейно положение и друга информация, която Вие сте посочили. Изпращайки Вашата автобиография Вие изразявате Вашето изрично съгласие тези данни да бъдат ползвани от нас - НЕТ1 ЕООД, гр. София 1592, бул. “Асен Йорданов“ №14”. Без тези данни не бихме могли да осъществим подбора на равни и недискриминационни начала между отделните кандидати.

Предоставените от Вас лични данни ще се ползват само и единствено за целите на подбора за посоченото в настоящата обява свободно място.  Данните Ви ще бъдат предоставени на служителите наНЕТ1, извършващи подбора. Можете по всяко време да поискате достъп до данните си, да ги коригирате, да поискате да бъдат изтрити, да се ограничи ползването им, да възразите срещу ползването им, да поискате да бъдат пренесени, както и да оттеглите съгласието си за тяхната обработка.

След приключване на процедурата по подбор предоставените от Вас данни ще бъдат заличени. Повече информация може да получите нa dpo@net1.bg

 

Кандидатствай

Търговски консултант в отдел Търговска мрежа

Описание на позицията:

 • Привличане на нови клиенти спрямо заложените месечни цели на екипа;
 • Обработване на плащания и документи при продажби;
 • Комуникация с настоящи и бъдещи клиенти относно услугите, предлагани от компанията;
 • Изграждане на позитивни отношения при комуникация с клиентите на компанията;
 • Организиране на данни;
 • Отчетност;
 • Предлагане на идеи и решения.

 

Изисквания към кандидата:

 • Минимум средно образование;
 • Отговорност към поставените задачи;
 • Комуникативност и умения за убеждаване;
 • Организираност, креативност и умение за справяне със стресови ситуации;
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
 • Владеенето на английски език също ще се счита за предимство.

 

Ние предлагаме:

 • Приятна работна атмосфера и условия на труд;
 • Възможност за интересна и динамична работа в екип;
 • Адекватно трудово възнаграждение и бонуси с постигнатите резултати;
 • Постоянно вътрешно фирмено обучение;
 • Допълнителни фирмени и социални придобивки;
 • Трудов договор;
 • Възможност за работа на смени с гъвкаво работно време.

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете актуално CV със снимка, като посочите позицията, за която кандидатствате. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Информацията, съдържаща се в изпратената от Вас автобиография (CV) съдържа Ваши лични данни – имена, телефон, електронна поща, степен на образование, лично и семейно положение и друга информация, която Вие сте посочили. Изпращайки Вашата автобиография Вие изразявате Вашето изрично съгласие тези данни да бъдат ползвани от нас - НЕТ1 ЕООД, гр. София 1592, бул. “Асен Йорданов“ №14”. Без тези данни не бихме могли да осъществим подбора на равни и недискриминационни начала между отделните кандидати.

Предоставените от Вас лични данни ще се ползват само и единствено за целите на подбора за посоченото в настоящата обява свободно място.  Данните Ви ще бъдат предоставени на служителите наНЕТ1, извършващи подбора. Можете по всяко време да поискате достъп до данните си, да ги коригирате, да поискате да бъдат изтрити, да се ограничи ползването им, да възразите срещу ползването им, да поискате да бъдат пренесени, както и да оттеглите съгласието си за тяхната обработка.

След приключване на процедурата по подбор предоставените от Вас данни ще бъдат заличени. Повече информация може да получите нa dpo@net1.bg

Кандидатствай

Специалист наблюдение на мрежи и услуги към NOC отдел

   За позицията:

 • наблюдение на мониторинг системи, следящи  състоянието и качеството на услугите в преносната мрежа;
 • осъществяване на 1-во ниво поддръжка, включваща диагностика, отстраняване и/или ескалация на инциденти с гарантирани услуги ;
 • следене и ескалиране на текущи инциденти;
 • водене на комуникация с партньори и клиенти свързани с възникнали казуси;
 • работа на смени;


Ние търсим:

 • задълбочени познания в областта на мрежи и L2/L3 оборудване;
 • готовност за работа в режим на интензивно натоварване;
 • силна мотивация и желание за реализация;
 • техническо образование;
 • английски език – писмено и говоримо;
 • CCNA сертификат, както и опит на подобна позиция – ще се счита за предимство;


Ние предлагаме:

 • приятна работна атмосфера и условия на труд;
 • възможност за интересна и динамична работа в екип;
 • възможности за обучения;
 • атрактивно възнаграждение;

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете актуално CV със снимка, като посочите позицията, за която кандидатствате. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Информацията, съдържаща се в изпратената от Вас автобиография (CV) съдържа Ваши лични данни – имена, телефон, електронна поща, степен на образование, лично и семейно положение и друга информация, която Вие сте посочили. Изпращайки Вашата автобиография Вие изразявате Вашето изрично съгласие тези данни да бъдат ползвани от нас - НЕТ1 ЕООД, гр. София 1592, бул. “Асен Йорданов“ №14”. Без тези данни не бихме могли да осъществим подбора на равни и недискриминационни начала между отделните кандидати.

Предоставените от Вас лични данни ще се ползват само и единствено за целите на подбора за посоченото в настоящата обява свободно място.  Данните Ви ще бъдат предоставени на служителите наНЕТ1, извършващи подбора. Можете по всяко време да поискате достъп до данните си, да ги коригирате, да поискате да бъдат изтрити, да се ограничи ползването им, да възразите срещу ползването им, да поискате да бъдат пренесени, както и да оттеглите съгласието си за тяхната обработка.

След приключване на процедурата по подбор предоставените от Вас данни ще бъдат заличени. Повече информация може да получите нa dpo@net1.bg

Кандидатствай

Форма за контакти

Форма за кандидатстване

*задължителни полета