Общи условия

Общи Условия за Интернет

Общи условия за услугата Интернет, валидни от 25.05.2018 г.

 

Общи Условия за Телевизия

Общи условия за услугата Кабелна телевизия, валидни от 25.05.2018 г.

Общи условия за услугата Интерактивна телевизия валидни от 01.03.2019 г.

 

Общи Условия за мобилна телевизия "NET 1 PocketTV"

Общи условия за мобилна телевизия "NET 1 PocketTV", валидни от 25.05.2018 г.

 

Общи условия за Промоции  2021 г.

УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „FILMBOX MAX за всеки“

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 100 MBPS НА ПРОМО ЦЕНА 17.90 ЛВ./МЕС.“НА НЕТ 1 ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 100 MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV  НА ПРОМО ЦЕНА 25.90 ЛВ./МЕС.“НА НЕТ 1 ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ„ПРЕДПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ 75 MBPS: ПРОМО ЦЕНАЗА 6 МЕСЕЦА-79.00 ЛВ./ЕДНОКРАТНО“НА НЕТ 1 ЕООД

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ С МРЕЖАТА НА “НЕТ1” ЕООД

Условия за предоставяне на взаимно свързване с мрежата на "НЕТ1" ЕООД

 

Актуална ценова листа

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интернет, коаксиална телевизия и пакети с коаксиална телевизия) валидни от 01.07.2021 г.

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интерактивна телевизия и пакети с интерактивна телевизия) валидни от 01.07.2021 г.

Допълнителни услуги ценови условия

 

Ценови параметри на гласова телефонна услуга

Ценова листа за предоставяне на гласова телефонна услуга - план “Standard” валидна от 1 май 2019 г.

Ценова листа за предоставяне на гласова телефонна услуга - план “Advanced” валидна от 1 май 2019 г.

Ценова листа за предоставяне на гласова телефонна услуга - план “Premium” валидна от 1 май 2019 г.

Ценова листа за предоставяне на "Гласова телефонна услуга" за бизнес клиенти - план "Voice Premium Mobile", валидна от 01.04.2020

 

Други общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА „ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ“НА НЕТ 1 ЕООД

Общи условия за играта „FilmBox Великденска игра“на FILM BOX

Общи условия за Гласова телефонна услуга, валидни от 25.05.2018 г.

Условия на търговска кампания „ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ ВИ ДОМ“ на НЕТ 1 ЕООД

Политика за използване на бисквитки (cookies)

Условия на „НЕТ 1” ЕООД за сключване на договори извън търговския обект или от разстояние

Информация за използване на чатбот

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛА “MY.NET1.BG” И ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ.260, АЛ.2 И 260А, АЛ.1 ОТ ЗЕС

УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯ„КОЛЕДА С INFINITV“

 

Защита на личните данни

Политика за поверителност на личните данни

 

Интерфейси за достъп

Спецификация на интерфейсите за достъп

 

Параметри за качество на предоставяните услуги

Параметри за качество на предоставяните услуги, 2020 г.

 

Друга информация 

Информация по чл.74, ал.2 от ЗЕС, 2015 година

Информация по чл.138 (Г) от ЗЕС, 2016 година

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Информация за брой абонати, подадена от НЕТ 1 ЕООД, във връзка с изготвяне на годишен доклад на КРС за 2018 г.

 

Архив

УСЛОВИЯ НА КАMПАНИЯ„ПОВЕЧЕ ПРИЯТЕЛИ“НА НЕТ 1 ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 100 MBPS НА ПРОМО ЦЕНА 17.90 ЛВ./МЕС.“НА НЕТ 1 ЕООД 

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 100 MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV  НА ПРОМО ЦЕНА 25.90 ЛВ./МЕС.“НА НЕТ 1 ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ„ПРЕДПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ 75 MBPS: ПРОМО ЦЕНАЗА 6 МЕСЕЦА-79.00 ЛВ./ЕДНОКРАТНО“НА НЕТ 1 ЕООД

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интернет, коаксиална телевизия и пакети с коаксиална телевизия) валидни от 16.03.2021 г. до 01.07.2021 г.

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интерактивна телевизия и пакети с интерактивна телевизия) валидни от 16.03.2021 г. до 01.07.2021 г.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 100 MBPS НА ПРОМО ЦЕНА 17.90 ЛВ./МЕС.“НА НЕТ 1 ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 100 MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV  НА ПРОМО ЦЕНА 25.90 ЛВ./МЕС.“НА НЕТ 1 ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ„ПРЕДПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ 75 MBPS: ПРОМО ЦЕНАЗА 6 МЕСЕЦА-79.00 ЛВ./ЕДНОКРАТНО“НА НЕТ 1 ЕООД

Условия за предоставяне на взаимно свързване с мрежата на "НЕТ1" ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ„ПРЕДПЛАТЕН ПАКЕТ ИНТЕРНЕТ 55 MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV НА ПРОМО ЦЕНА ЗА 6 МЕСЕЦА -119.00 ЛВ./ЕДНОКРАТНО ЗА 6 МЕСЕЦА“

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ПРЕДПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ 75 MBPS: ПРОМО ЦЕНАЗА 6 МЕСЕЦА-79.00 ЛВ./ЕДНОКРАТНО“НА НЕТ 1 ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ55MBPSПРИ БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР НА ПРОМО ЦЕНА ОТ 17,90 ЛВ./МЕСЕЦ“

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 55M BPS ПРИ БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР НА ПРОМО ЦЕНА ОТ 17,90 ЛВ./МЕСЕЦ"

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ПРЕДПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ 100MBPS: ПРОМО ЦЕНА ЗА 6 МЕСЕЦА-99.00 ЛВ./ЕДНОКРАТНО“

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 100 MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV НА ПРОМО ЦЕНА 25.90 ЛВ./МЕС.“

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интернет, коаксиална телевизия и пакети с коаксиална телевизия) валидни от 01.09.2020 г. до 16.03.2021

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интерактивна телевизия и пакети с интерактивна телевизия) валидни от 01.12.2020 г. до 16.03.2021

СЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ„ПРЕДПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ 100MBPS: ПРОМО ЦЕНАЗА 6 МЕСЕЦА-99.00 ЛВ./ЕДНОКРАТНО“

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ„ПРЕДПЛАТЕН ПАКЕТ ИНТЕРНЕТ 55 MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV НА ПРОМО ЦЕНА ЗА 6 МЕСЕЦА -119.00 ЛВ./ЕДНОКРАТНО ЗА 6 МЕСЕЦА“

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интерактивна телевизия и пакети с интерактивна телевизия) валидни от 01.09.2020 г.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ„ПРЕДПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ 75 MBPS: ПРОМО ЦЕНА ЗА 6 МЕСЕЦА-79.00 ЛВ./ЕДНОКРАТНО“

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 100 MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV  НА ПРОМО ЦЕНА 25.90 ЛВ./МЕС.“

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ„ПРЕДПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ 100MBPS: ПРОМО ЦЕНАЗА 6 МЕСЕЦА-99.00 ЛВ./ЕДНОКРАТНО“

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ55MBPS+ ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV  ПРИ БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР НА ПРОМО ЦЕНА ОТ 24,90 ЛВ./МЕСЕЦ“

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ„ПРЕДПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ 100MBPS: ПРОМО ЦЕНАЗА 6 МЕСЕЦА-99.00 ЛВ./ЕДНОКРАТНО“

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 100 MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV  НА ПРОМО ЦЕНА 25.90 ЛВ./МЕС.“

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 100 MBPS НА ПРОМО ЦЕНА 19.90 ЛВ./МЕС.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 55 MBPS НА БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР НА ПРОМО ЦЕНА 17.90 ЛВ./МЕС.“ НА НЕТ 1 ЕООД

 

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ„ПАКЕТ ИНТЕРНЕТ 55 MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV С БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР НА ЦЕНА 24.90 ЛВ/МЕСЕЦ“НА НЕТ 1 ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 100 MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV НА ПРОМО ЦЕНА 25.90 ЛВ./МЕС.“НА НЕТ 1 ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ„ПРЕДПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ 75 MBPS: ПРОМО ЦЕНА ЗА 6 МЕСЕЦА-79.00 ЛВ./ЕДНОКРАТНО“

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интернет, коаксиална телевизия и пакети с коаксиална телевизия) валидни от 01.07.2020 г. до 01.09.2020

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интерактивна телевизия и пакети с интерактивна телевизия) валидни от 24.08.2020 г.до 01.09.2020

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интерактивна телевизия и пакети с интерактивна телевизия) валидни от 01.07.2020 г. до 23.08.2020 г.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 55 MBPS НА БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР НА ПРОМО ЦЕНА 17.90 ЛВ./МЕС.“ НА НЕТ 1 ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ„ПАКЕТ ИНТЕРНЕТ 55 MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV С БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР НА ЦЕНА 24.90 ЛВ/МЕСЕЦ“НА НЕТ 1 ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 100 MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV НА ПРОМО ЦЕНА 25.90 ЛВ./МЕС.“НА НЕТ 1 ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ ИНТЕРНЕТ 100 MBPS НА ПРОМО ЦЕНА 19.90 ЛВ./МЕС." НА НЕТ 1 ЕООД

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интернет, коаксиална телевизия и пакети с коаксиална телевизия) валидни до 30.06.2020 г.

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интерактивна телевизия и пакети с интерактивна телевизия) валидни до 30.06.2020 г.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ„ПРЕДПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ 55 MBPS+ТВ: ПРОМО ЦЕНА 19.90 ЛВ./МЕСЕЦ“ НА НЕТ 1 ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ„ПРЕДПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ 75 MBPS: ПРОМО ЦЕНА ЗА 6 МЕСЕЦА-79.00 ЛВ./ЕДНОКРАТНО“НА НЕТ 1 ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 55 MBPS НА БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР НА ПРОМО ЦЕНА 17.90 ЛВ./МЕС.“ НА НЕТ 1 ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 100 MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV  НА ПРОМО ЦЕНА 27.90 ЛВ./МЕС.“ Февруари 2020 г.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 100 MBPS НА ПРОМО ЦЕНА 19.90 ЛВ./МЕС.“ НА НЕТ 1 ЕООД

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ„ПРЕДПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ 75 MBPS: ПРОМО ЦЕНАЗА 6 МЕСЕЦА-79.00 ЛВ./ЕДНОКРАТНО“НА НЕТ 1 ЕООД

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интерактивна телевизия и пакети с интерактивна телевизия) валидни до 13.04.2020

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интернет, коаксиална телевизия и пакети с коаксиална телевизия) валидни до 13.04.2020

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ИНТЕРНЕТ 100 MBPS НА ПРОМО ЦЕНА 19.90 ЛВ./МЕС.

ПРЕДПЛАТЕН ПАКЕТ ИНТЕРНЕТ 55 MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV НА ПРОМО ЦЕНА ЗА 6 МЕСЕЦА - 119.00 ЛВ./ЕДНОКРАТНО ЗА 6 МЕСЕЦА

Общи условия за промоция „ИНТЕРНЕТ 100 MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV  НА ПРОМО ЦЕНА 27.90 ЛВ./МЕС.“ Февруари 2020 г.

Общи условия за промоция „ПРЕДПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ 75 MBPS: ПРОМО ЦЕНА ЗА 6 МЕСЕЦА - 79.00 ЛВ./ЕДНОКРАТНО“ Февруари 2020 г.

Условия за предоставяне на взаимно свързване с мрежата на "НЕТ1" ЕООД

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интернет, коаксиална телевизия и пакети с коаксиална телевизия) Валидни до 20.11.2019 г.

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интернет, коаксиална телевизия и пакети с коаксиална телевизия) Валидни до 30.09.2019 г.

Общи условия за Кампания 3 безплатни месеца HBO и SPORT HD 2019 г.

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интернет, коаксиална телевизия и пакети с коаксиална телевизия) - Валидни от 10.02.2019 г. до 30.06.2019 г.

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интерактивна телевизия и пакети с интерактивна телевизия) - Валидни от 10.02.2019 г. до 30.06.2019 г.

 

Ценова листа за предоставяне на гласова телефонна услуга - план “Standard”

Ценова листа за предоставяне на гласова телефонна услуга - план “Advanced”

Ценова листа за предоставяне на гласова телефонна услуга - план “Premium”

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД валидни от 03.08.2018 до 10.02.2019 

Общи условия за игра "Коледна игра на NET1 и D-Link" 2018

Общи условия за игра "Спечели билет за мача Пулев срещу Фюри"

Официални правила на промоция 3 месеца безплатно HBO HD MAX 2018

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД валидни от 01.08.2018 г.до 02.08.2018 г.

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД валидни от 01.06.2018 г.до 31.07.2018 г.

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД валидни от 05.04.2018 г. до 31.05.2018 г.

Общи условия за мобилна телевизия "NET 1 PocketTV", валидни от 24.04.2017 г. до 25.05.2018 г.

Специална оферта за преподписване към пакетна услуга Интернет и Телевизия 

Изменение на общи условия за мобилна телевизия "NET1 PocketTV", валидни от 25.05.2018 г.

Общи условия за Гласова телефонна услуга, валидни от 01.03.2013 г. до 24.05.2018 г.

Изменение на общи условия за Гласова телефонна услуга, валидни от 25.05.2018 г.

Общи условия за услугата Кабелна телевизия, валидни от 10.11.2014 г. до 24.05.2018 г.

Изменение на общи условия за услугата Кабелна телевизия, валидни от 25.05.2018 г.

Общи условия за услугата Интернет, валидни от 10.11.2014 г. до 24.05.2018 г.

Изменение на общи условия за услугата Интернет, валидни от 25.05.2018 г.

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД валидни от 28.02.2018 г. до 05.04.2018 г.

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД  валидни от 01.01.2018 г. до 28.02.2018 г.

Услуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД  валидни от 24.04.2017 до 31.12.2017 г.

Стари тарифни планове, част 1

Стари тарифнипланове, част 2

Общи условия Интернет, валидни от 01.08.2007 г. до 29.02.2012 г.

Общи условия Интернет, валидни от 01.03.2012 г. до 09.11.2014  г.

Общи условия Телевизия, валидни от 01.08.2007 г. до 29.02.2012 г.

Общи условия Телевизия, валидни от 01.03.2012 г. до 09.11.2014 г.

Официални правила за провеждане на Онлайн игра на “НЕТ 1“ и AXN

Официални правила на промоцията “Гласувай за любим герой от Game of Thrones и спечели"- 3 април - 31 май 2015

Официални правила на локална промоция за район "Надежда" за периода 10.10.2015 г. - 10.11.2015 г.

Официални правила на участие в зимна кампания "Спечели с НЕТ 1 и HBO GO"

Официални правила на Промоция „ПРЕДПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ С 10 ЛВ. ОТСТЪПКА“

Правила за участие в Кампания с награди „Абонирай се за DIEMAXTRA и спечели един от пет ваучера настойност 100 лв от grabo.bg"

Информация по чл. 74, ал. 2 от ЗЕС, 2014 година

Параметри за качество на предоставяните услуги, 2015 г.

Параметри за качество на предоставяните услуги, 2014 г.

Официални правила промоция 10 години НЕТ1

Правила за участие в Кампания с награди 19.09-19.10.2017г.

Параметри за качество на предоставяните услуги, 2018 г.