Допълнителна информация

 

Параметри на услуга Интернет с рекламирана скорост 35 Mbps

Неограничен интернет достъп чрез технология "Оптика до сградата" (FTTB) със скорост 35 Mbps

Максимална достижима скорост (рекламирана): Download 35 Mbps и Upload 12 Mbps

Обичайно налична скорост: Download 23 Mbps и Upload 8 Mbps

Минимална скорост: Download 12 Mbps и Upload 4 Mbps

Български към международен трафик - 1:1

 

Параметри на услуга Интернет с рекламирана скорост 55 Mbps

Неограничен интернет достъп чрез технология "Оптика до сградата" (FTTB) със скорост 55 Mbps

Максимална достижима скорост (рекламирана): Download 55 Mbps и Upload 18 Mbps

Обичайно налична скорост: Download 36 Mbps и Upload 12 Mbps

Минимална скорост: Download 12 Mbps и Upload 4 Mbps

Български към международен трафик - 1:1

 

Параметри на услуга Интернет с рекламирана скорост 75 Mbps

Неограничен интернет достъп чрез технология "Оптика до сградата" (FTTB) със скорост 75 Mbps

Максимална достижима скорост (рекламирана): Download 75 Mbps и Upload 25 Mbps

Обичайно налична скорост: Download 49 Mbps и Upload 16 Mbps

Минимална скорост: Download 12 Mbps и Upload 4 Mbps

Български към международен трафик - 1:1

 

Параметри на услуга Интернет с рекламирана скорост 100 Mbps

Неограничен интернет достъп чрез технология "Оптика до сградата" (FTTB) със скорост 100 Mbps

Максимална достижима скорост (рекламирана): Download 100 Mbps и Upload 33 Mbps

Обичайно налична скорост: Download 65 Mbps и Upload 22 Mbps

Минимална скорост: Download 12 Mbps и Upload 4 Mbps

Български към международен трафик - 1:1