Легенда:

Интернет и интерактивна телевизия

Интернет, коаксиална телевизия и интерактивна телевизия

Посочените зони с покритие са ориентировъчни. Възможно е на отделни адреси в зоната на покритие НЕТ 1 да няма техническа възможност за включване на услуга. За да проверите конкретно вашия адрес се свържете с нас на телефон: 0700 35 035.