За нашите услуги

 *UP-TIME е термин, с който се обозначава времето, през което мрежата е била налична и услугата е достигала до потребителите.
 

 

Клиентите за нашите услуги

 

 

 

91% от клиентите ни са доволни от услугите, които получават

 

 

Думите, с които ни описват

 

 

 

От първо лице

 
Всички данни са базирани на вътрешно проучване сред 2797 клиента на НЕТ1 ЕООД проведено в периода 2018-2019 г.