Какво е Интернет на нещата (и защо трябва да знаете отговора на този въпрос)

Интернет на нещата е тема, която всички чуваме все по-често. Макар да не е нещо ново, бързият напредък на технологиите през последните две десетилетия е предпоставка за популяризирането и разпространението на Интернет на нещата.

 

Какво е всъщност?

Интернет на нещата е начин на взаимодействие с глобалната мрежа, при което „умните“ ви устройства се свързват помежду си, което ви позволява да ги управлявате така, както желаете от разстояние или дори без директната ви намеса – само на база на правила, които сте задали предварително.

Интернет на нещата е нещо доста просто в същността си – той е възможността да свързваме различни устройства чрез интернет, от където и да ги управляваме. Почти всички нови устройства, които се произвеждат, са „умни“ и като такива са част от Интернет на нещата. Всяко едно от тях може да бъде настройвано и управлявано дистанционно, а някои устройства могат да бъдат свързани едно с друго и да работят в синергия. Така например, ако имате сензор за влажност в дома си, можете да настроите климатика си да се включва на изсушаващ режим всеки път, когато сензорът за влажност подаде сигнал, че влажността на въздуха е над 30% и да се изключва всеки път, когато влажността падне под 15%.

 

Началото

Първият път, когато устройство е управлявано през Интернет, е повече плод на шега, отколкото на планиране. През 1989 г. Дан Линч, президент на Interop Internet networking show предизвиква Джон Ромкий да свърже тостер с Интернет. Работейки със свой приятел, Джон успява да свърже тостера и става сензация на конференцията през 1990 г.

Тостерът бил свързан и управляван през TCP/IP. Той можел да включва и изключва тостера и да определя колко препечени да бъдат филийките. През 1991 г. към тостера се добавя малка роботизирана ръка, която също е можела да бъде управлявана през Интернет, за да поставя и вади филийкитe.

Приложенията на Интернет на нещата

Приложенията са практически неограничени – от контрол на светлината, топлината, влажността, до конкретни задачи, които вашите умни уреди и устройства могат да изпълняват, като например да изпращат известие, когато плодовете в хладилника са свършили.

Може би тези примери изглеждат твърде футуристични или незначителни, но Интернет на нещата има много приложения, голяма част от които стават все по-разпространени. Едно от най-честите приложения към момента е свързано с ефективното отопление.

В много държави като Великобритания например, правителството налага промени и прокарва политики, с които да стимулира компаниите да използват умни устройства, които да позволяват на потребителите дистанционно да регулират работата на отоплителните си уреди, като намаляват консумацията, ако е топло или я спират изцяло, когато няма никой вкъщи което умните отоплителни устройства могат да „преценят“ с помощта на детектори за движение.

 

Умни градове

Интернет на нещатане са просто умните ви тостери или телевизори, а нещо много по-мащабно и с огромен потенциал. Цели градове вече са направили първите стъпки да се превърнат в „умни градове“ – с умни трафик и публичен транспорт, осветление, пътища и регулация, сгради и паркове, които са свързани в една хармонична система и взаимодействат помежду си, създавайки среда, която едновременно отговаря на нуждите на хората и е енергийно ефективна.

Световният лидер в това отношение е Сингапур. Така например в града вече има квартали, в които са инсталирани хиляди сензори, които позволяват измерването на потребените енергия и вода, както и на количеството изхвърлени отпадъци. Умните устройства събират и изпращат информация, на база на която не само живущите могат да направят корекции в начина си на живот, но и самото правителство може да използва данните, за да взима информирани решения при проблеми или за подобрения и бъдещи проекти.

 

Какво можем да очакваме

Новият тип свързаност отива отвъд лаптопите и смартфоните. Вече могат да се свързват автомобили, домове, различни аксесоари и дори има примери за приложения на концепцията в здравеопазването. По данни на Intel през 2006 г. е имало 2 милиарда умни устройства, до 2015 г. те вече са 15 милиарда, а прогнозата е, че до 2020 г. те ще са достигнали 200 милиарда.

Инсталирани Internet of Things устройства в световен мащаб от 2015 до 2025 (в милиарди)*

Бъдещето на Интернет нещата е вълнуващо и многообещаващо. Освен много възможности, то е изпълнено и с редица предизвикателства, но едно е сигурно – тепърва ще станем свидетели на неизбежна революция в начина, по който използваме своите устройства.

 Към следващата статия: Internet of things за бизнеса

*Източник: https://www.statista.com

Назад