Прекъсване на услугите в бл. 172 и бл. 173 в ж.к. „Дружба“

Уважаеми абонати на НЕТ 1 в сградите на бл. 172 и бл. 173 в ж.к. „Дружба“, гр. София,

Уведомяваме ви, че причината за прекъсването на доставка на услугите ни към вас на 02.10.2018г., както и днес – 08.10.2018г., се дължи на недобросъвестни действия на трети лица. При извършена проверка на място наши техници са установили прерязване на кабелите на електронната ни съобщителна мрежа, разположена в сградите. Предприели сме всички законово допустими мерки за установяване на мотивите за това посегателство върху имуществото на НЕТ 1 и съответно откриване на извършителите. 

Всяка информация, с която разполагате по този случай ще бъде ценна за улесняване органите на реда за бързото му и своевременно разрешаване. Предварително благодарим за съдействието ви.

Назад