Считано от 10.09.2020 г. се обновява приложението my.net1.bg

Уважаеми клиенти,

Считано от 10.09.2020 г. се обновява приложението my.net1.bg., в  което можете бързо и лесно да получите достъп до информация за ползваните от вас услуги, да проверите сумите по издадените ви и неплатени фактури, да правите справка за платените от вас фактури (информацията и документите по чл.260, ал.2 и чл.260а, ал.1 от ЗЕС).

Приложението е достъпно за всички потребители на НЕТ1.

Считано от 10.09.2020 г. предоставянето на информацията по чл.260, ал.2 и чл.260а, ал.1 от ЗЕС става чрез портала my.net1.bg. Това се прилага както за потребители, изрично избрали в договора си този начин на получаване на тази информация, така и за тези, които не са посочили в договора си начин на получаване на информацията, както и за потребители, които макар да са посочили в договора си, че желаят да получават информацията на хартиен носител, посоченият от тях адрес за кореспонденция е непълен, неточен, неактуален или не е осигурен достъп до пощенската им кутия.

Повече информация за условията и начина на достъпване и ползване на  приложението вижте тук.

Екип на NET1 – Телекомът на София

 

Назад