NET 1 вече е част от Обществения съвет към Националния център за безопасен интернет

На редовно заседание на Обществения съвет към Националния център за безопасен интернет, проведено на 17 декември, за нови членове на съвета бяха приети NET 1 и Комисията за защита на личните данни. По този начин коалицията от институции, организации и личности, които се ангажират с работа в областта на защитата на децата в дигиталния свят се разширява и се засилва способността за изработване на координирана национална политика и съвместни действия.Към днешна дата членовете на консултативния орган, вече наброяват 30.

"Безопасността на децата в онлайн пространството, без съмнение, е един от ключовите приоритети на компанията. Ето защо, в NET 1 се стремим не само да предоставим сигурна интернет среда на подрастващите, а и да им предадем знанията, чрез които да общуват безопасно в интернет пространството. Благодаря на Националния център за безопасен интернет за ползотворното сътрудничество до момента и вярвам, че заедно ще съумеем да реализираме още редица успешни инициативи и за в бъдеще" каза Десислава Данова, Длъжностно лице по защита на данните в NET 1.

Като отговорна компания, доставяща пълния спектър от комуникационни услуги, NET 1 счита за свое задължение осигуряването на възможно най-безопасния достъп до интернет за своите клиенти. В края на 2018 г. компанията подписа официално споразумение с МВР за съвместна работа в борбата с онлайн разпространението, на материали представляващи сексуална експлоатация на деца. В мрежата на оператора бе въведен филтър, който ограничава интернет достъпа до списък с домейни, изготвен от ИНТЕРПОЛ и предоставен от МВР, въз основа на предварително зададени критерии. Филтърът е активен за всички потребители на интернет услуги от NET 1. При всеки опит през мрежата да бъде отворен уебсайт, който съдържа фото- или видеоматериали, показващи сексуална злоупотреба с деца, клиентите автоматично се пренасочват към СТОП-страница, която ги информира, че достъпът до сайта е забранен.

През 2019 г. в партньорство с Националния център за безопасен интернет, NET 1 организира образователни сесии за своите служители и издаде 4 кратки ръководства, в които са описани най-честите онлайн опасности, с които децата от различните възрастови групи се сблъскват.

Назад