NET 1 подпомага дигиталното образование в училище


 

В резултат на пандемията от COVID-19, още в края на изминалата учебна година образователната система в страната бе изправена пред предизивкателството да премине изцяло към неприсъствена форма на обучение. Предивид развитието на ситуацията, се наложи да бъдат предприети мерки, които да гарантират на максимален брой ученици достъп до образователния процес от дистанция. За голяма част от училищата липсата на интернет свързаност и адекватно оборудване се превърнаха в някои от основните проблеми за осъществяването на дигитално образование.

Ето защо, на прага на настоящата учебна година, в началото на септември, NET 1 в партньорство с „Център за образователни инициативи“ стартира инициатива за предоставяне на видеоконферентна интернет свързаност, благодарение на която да се осъществява хибридна форма на обучение. Чрез специално инсталирани камера и микрофон, уроците могат да се наблюдават и от децата, които поради някаква причина не могат да присъстват. Така 4 столични училища и 2 в страната са готови да приложат тази форма на обучение:

- 51-во СУ „Елисавета Багряна“

- 104-то ОУ „Захари Стоянов“

- 18-то СУ „Уилям Гладстон“

- Първа частна математическа гимназия

- ОУ „Васил Левски“, Разград и

- 1-во СУ „Св. Седмочисленици“, Търговище.

Достъпът до интернет и възможността за онлайн стрийминг на преподаването в реално време  са от изключителна важност, тъй като осигуряват безпроблемното функциониране на учебния процес, дори и в условията на извънредна епидемиологична обстановка. Основаната цел на проекта е учебният процес да продължи присъствено за децата, които са здрави и дистанционно за тези, които са болни или под карантина, а технологичното решение, предоставено от NET 1 отговаря на необходимостта от едновременен, бърз и надежден достъп на голям брой ученици и учители. 

Усилията на компанията и решението да инвестира в изграждането на тези мрежи са неизменна част от нейната дългосрочна стратегия за социална отговорност и са продиктувани от необходимостта всяко дете в страната да има равен достъп до образование. NET 1 има намерение и техническа готовност да разшири обхвата на инициативата, като предостави аналогични технически решения и в други училища.

Назад