Параметри и условия за ползване

Интернет

Предоставя се 1 брой постоянен, реален IP адрес по DHCP

Цената за допълнителен статичен IP адрес е 20.00 лв. на месец

0700 35 035телефон за техническа поддръжка

Виж всички характеристики


 

Телевизия

Коаксиална телевизия

С един абонамент за услуга телевизия, гледате каналите от основния пакет на всички телевизори в дома си.

Всички цифрови канали се достъпват свободно, ако телевизорът е с вграден DVB-C тунер и не е ви е необходим допълнителен цифров приемник.

Всички HD канали се достъпват свободно, ако телевизорът ви е с вграден DVB-C тунер и поддържа стандарт MPEG-4 и не ви е необходими допълнителен цифров приемник.

В случай, че телевизорът ви няма вграден DVB-C тунер и не поддържа стандарт MPEG-4, гледате 45 аналогови програми. Можете да закупите цифров приемник от NET1.

Всички допълнително платени канали са кодирани, приемането им изисква наличие на декодираща карта с цифров приемник или CA модул. Декодиращата карта се предоставя безплатно за срока на договора.

В случаите, в които се налага окабеляване за над 3 телевизора в дома ви, се дължи еднократна такса от 10.00 лв. с ДДС за всеки допълнителен телевизор над третия.

 

Интерактивна телевизия

За ползването на услугата е необходимо STB декодиращо устройство. Може да се закупи или наеме за срока на договора. Наемането е възможно само при срочен договор

Максималният брой устройства е до 3 за един договор. При над 3 устройства се сключва допълнителен договор.

За ползване на услугата е необходима активна услуга Интернет, предоставяна от НЕТ1.

Възможност за самостоятелен монтаж на устройството.

Договорът за ITPV има минимален първоначален срок от 6 и 18 месеца; услугата може да се предостави и с безсрочен и предплатен договори.

Едновременното ползване на услугата Интернет и услугата Интерактивна телевизия може да доведе до намаляване на скоростта на достъп до интернет с до 20 Mbps, което намаляване да доведе до по-бавно зареждане на сайтове, забавяне или прекъсване на стрийминг на музика в сайтове като YouTube, забавяне при ползването на видео разговори през приложения като Skype, Viber и др.

 

Инсталация

Услугите се предоставят на територията на гр. София в районите с покритие на NET1 и при наличие на техническа възможност за инсталация.

Инсталацията на заявените услуги се извършва в рамките на до 7 работни дни.

Инсталацията на услуги се извършва след предварителна уговорка за удобен ден и час. По време на инсталация на услугите е необходимо присъствие на пълнолетен член на семейството.

В случаите, в които се подписва срочен договор за предоставяне на услуга, първоначалната инсталация на услуги е безплатна.

 

Плащане

Услугите се заплащат в месеца, следващ месеца на ползване, освен ако не са предплатени услуги

В месеца на включване се дължи такса равна на броя дни на ползване от датата на инсталация на услуга, освен ако услугата не е предплатена

Месечните абонаментни такси се фактурират в последния ден от текущия месец със срок за плащане до 5-то число на месеца, следващ месеца на издаване на фактура

При неплащане на една абонаментна такса услугите се спират поради неплащане. Възстановяването на услугата Интернет се извършва автоматично, веднага след плащане на дължимите суми по договор. Възстановяването на услугата Телевизия се извършва до 24 часа след плащане на дължимите суми по договор

При предплата на три или повече абонаментни такси получавате 10% намаление от цялата сума на предплатата

В случаите, в които използвате предплатена услуга Интернет или Телевизия, предплатата е валидна за 6 или 12 месеца. След изтичане на срока можете да изберете друга услуга от NET1 или да предплатите за нови 6 или 12 месеца. Договорът не се подновява автоматично.

 

Договор

Офертите са валидни за нови клиенти, както и за настоящи клиенти на безсрочен договор (подписали безсрочен договор и такива, чиито договор е с изтекъл първоначален мимимален срок - 12 или 18 месеца)

Офертата може да се използва и от настоящи клиенти на пакетни услуги с неизтекъл срочен договор, когато абонаментът за услугата, представлява преминаване към по-висок тарифен план (по-висока месечна цена)

Договор за ползване на услугата се сключва с минимален първоначален срок от 12 или 18 месеца, след изтичане на този срок договорът става безсрочен, цената на услугата остава непроменена

Договор за ползване на услуга може да бъде сключен предварително в търговски офис на NET1 или изпратен по куриер при онлайн заявка. За начална дата на активация на услуга се приема датата на КП за приемане качеството на услугата

При предсрочно прекратяване на договора (преди изтичане на минималния срок), потребителят дължи всички месечни абонаментни такси до датата на изтичане на първоначалния минимален период на договора или неустойка в размер на 90 лв., което от двете е по-малко